Nasza firma wykonuje instalacje elektryczne, takie jak przyłącza do instalacji abonenckich, pomiary elektryczne oraz odbiory instalacji elektrycznej budynków. Posiadamy uprawnienia pomiarowe oraz dozoru.

Wykonujemy pomiary elektryczne, sporządzamy protokoły pomiarowe oraz protokoły rocznych przeglądów instalacji elektrycznych w obiektach użyteczności publicznej.

Przy pomiarach elektrycznych korzystamy z przyrządów najnowszej generacji SONEL MPI-511, co gwarantuje bezpieczne korzystanie z sieci. Posiadamy także niezbędny sprzęt wymagany do napraw oraz eksploatacji sieci koncentrycznych: mierniki sygnału, reflektometry, analizatory widma, itp.